De Visie van Preventief Veiligheidsdiensten

Preventief Veiligheidsdiensten staat voor maatwerk en klantvriendelijkheid

Preventief Veiligheidsdiensten onze visie

De visie van Preventief bestaat uit meerdere speerpunten. De belangrijkste is het behouden van rust, die wordt bereikt door een hoge mate van kennis en ervaring. Beveiliging is er in de eerste plaats om het proces binnen een organisatie ongestoord te laten verlopen, zonder dat het daarbij wordt verstoord door ongewenste gebeurtenissen of invloeden van buitenaf. Maatwerk en klantvriendelijkheid staan bij Preventief niet los van elkaar. De wens van de opdrachtgever heeft de hoogste prioriteit. Daarbij staat gastheerschap hoog in het vaandel. Het voorkomen van ongewenste situaties is daarbij het doel.

Door onze ervaren beveiligingsmedewerkers, klantvriendelijkheid, gastvrije werkwijze en servicegerichtheid heeft Preventief Veiligheidsdiensten haar naam op de beveiligingsmarkt weten te vestigen bij talloze grote en kleine bedrijven. Bij Preventief Veiligheidsdiensten krijgt u niet alleen de kwaliteit van de aangeboden diensten aandacht, maar wordt ook continuïteit geboden. Een garantie waar u, als opdrachtgever, gebaat bij bent. Wij voldoen aan alle eisen die aan een modern beveiligingsbedrijf en haar mensen worden gesteld. Wij zijn gecertificeerd door het Ministerie van Justitie onder vergunningnummer ND 716 en door een ECABO erkend leerbedrijf.

Plan van aanpak:

Iedere organisatie stelt natuurlijk haar eigen eisen aan de beveiliging. Deze zijn onder andere afhankelijk van het soort gebouw , de locatie en wat er zich in het gebouw bevindt. Samen met de opdrachtgever wordt overlegd aan welke eisen de beveiliging  moet voldoen. Aan de hand van deze eisen worden vervolgens objectgebonden en beveiligingsinstructies op papier gezet. De adviezen strekken zich uit van BHV analyses voor de oprichting van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, tot bijvoorbeeld diepgaande security audit die de basis vormen van uw individuele veiligheidsbeleid op de lange termijn.

Doelmatig

In Nederland is de zorg voor doelmatige beveiliging een relatief recente ontwikkeling. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar beveiliging door particuliere beveiligingsorganisaties is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Een ontwikkeling die vraagt naar professionele oplossingen.

Preventief Veiligheidsdiensten B.V. biedt een professionele en betrouwbare oplossing dankzij een uniek concept van optimale en flexibele dienstverlening.

Dit alles gebaseerd op een team van goed gekwalificeerde en klantgerichte medewerkers.

Kwaliteit

Preventief Veiligheidsdiensten B.V. werkt volgens een strak kwaliteitssysteem wat is gebaseerd op vastgelegde procedures zoals die met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Met behulp van interne kwaliteitsmetingen wordt de kwaliteit van de beveiliging regelmatig getoetst. Kwaliteit is, naast de wensen en eisen van onze klanten, het voornaamste uitgangspunt van onze onderneming. Een combinatie van deze uitgangspunten is de perfecte basis voor een succesvolle samenwerking. Daarom laten wij u als opdrachtgever de kwaliteitsnormen stellen en gaan wij uit van maatwerk.

Klantgericht

De kracht van Preventief Veiligheidsdiensten B.V. zit met name in de platte organisatiestructuur, waardoor we op een klantgerichte manier kunnen samenwerken. Samenwerking en partnership met de klant staan altijd centraal. Bij het aangaan van een samenwerking wordt een maatwerk relatiebeheersplan gemaakt, waarin onder andere de contact frequentie per functionaris en momenten van kwaliteitsmetingen worden afgestemd met de opdrachtgever. Als opdrachtgever heeft u bij Preventief Veiligheidsdiensten B.V. een vaste contactpersoon. Deze korte communicatielijn garandeert een snelle en persoonlijke service. Zeker in de beveiligingsbranche is dit van groot belang. Preventief Veiligheidsdiensten B.V. beschikt over de juiste mensen, organisatie en middelen om deze korte communicatielijn te kunnen garanderen.

Bij Preventief is één ding zeker: de rust blijft altijd behouden.